BioHauki Oy

BioHauki Oy:n omistaa Etelä-Savon Energia Oy.
Yritys jalostaa alueella olevia maatalouden sivuvirtoja biometaaniksi.
Yhtiö on perustettu 2013.

BioHauki numeroina

Lupaprosessit aloitettiin vuonna 2013.

Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2016. Käyttöönotto oli vuonna 2017.

Vuonna 2018 laitoksen pääurakoitsija BioGTS Oy hakeutui konkurssiin, ja urakkasopimukset purettiin. Laitoksen tuotanto oli vain ½ alun perin suunnitellusta. BioHaukea on jatkokehitetty omin voimin urakoitsijan konkurssin jälkeen noin 3 miljoonalla eurolla, samalla määrällä kuin sen alkuperäinen investointibudjetti.

Laskennallinen tuotantokapasiteetti on 400 000 kg kaasua vuodessa, mikä vastaa 400 kaasuhenkilöauton vuotuisia tankkauksia (20 000 km/a, 5 kg/100 km).

Vastaanotettava syötteiden määrä on kapasiteetiltaan 14 000 tonnia vuodessa.

BioHauessa on 1 työntekijä. Jalostamo sijaitsee noin 500 metrin päässä Haukivuoren asemankylästä.

Jalostamoon kuuluu 2 reaktoria, joissa kaasua syntyy.

Jalostamo on jatkuvatoiminen eli käy 24 tuntia vuorokaudessa.

Kaasunvalmistus kestää noin 30 vuorokautta.

Raakabiokaasu on noin 55 prosenttisesti metaania ja 45 prosenttisesti hiilidioksidia sekä muita yhdisteitä.

Tankattava biometaani on yli 96 prosenttisesti metaania.