BIOKAASU

Biokaasu on hapettomissa olosuhteissa tapahtuvaa mikrobien elintoiminnan jätteenä syntyvää kaasua, josta suurin osa on metaania ja hiilidioksidia.

Biokaasua syntyy luonnossa jatkuvasti mm. ihmisen ja eläinten ruoansulatusjärjestelmässä sekä biomassan hajotessa.

Metaani (CH4) on biokaasun pääkomponentti ja sen energiaa sisältävä osa, jota voidaan hyödyntää liikenne- ja työkonepolttoaineena sekä sähkön ja lämmön tuottamiseen.

Biometaani on yhteisnimi kaikilla teknologioilla bioresursseista valmistetulle metaanille.

 Biokaasun tuotanto on tärkeä osa kestävää kiertotaloutta. Ensinnäkin biokaasua saadaan hyödyntämällä jätteitä. Toiseksi biokaasun tuotannossa syntyy varsinaisen kaasun lisäksi kiinteää jäännöslietettä, joka on erinomaista lannoitetta. Kun jäännöslietettä käytetään perinteisten lannoitteiden tilalla, biojätteiden ravinteet palautuvat takaisin luontoon. 

Kun biokaasua valmistetaan uusiutuvasta biohajoavasta jätteestä tai lietteestä, sen hiilidioksidipäästöt ovat nolla, koska kaasun sisältämä hiili on peräisin luonnosta ja sitä poltettaessa se vapautuu takaisin luontoon.” 

 

Etelä-Savon Energia Oy on osakkaana kahdessa biojalostamossa, Biohauki Oy:ssä ja BioSairila Oy:ssä. Biohauki Oy on Mikkelin haukivuorelainen jalostamo, jossa biokaasua valmistetaan lehmän lannasta, nurmijätteestä ja lietteestä. Biohauen kapasiteetti on noin 14 000 tonnia vuodessa. BioSairilan toiminta käynnistyi vuosien 2020-2021 vaihteessa.

BIOKAASU KIERTOTALOUDESSA

Biokaasu on tärkeä osa alueellista kiertotaloutta. Biokaasu tuotetaan ja käytetään paikallisesti Mikkelin alueella. Biokaasutuotanto kehittää hyvin aluetaloutta, koska raha pysyy seudulla.

 

1. Raaka-aineina käytetään haukivuorelaisten maatilojen lehmän- ja kanankakkaa sekä ylijäämäheinää.

2. Raaka-aineet hyödynnetään kaasunjalostusprosessissa kaasunjalostamollamme BioHauessa Haukivuorella.

3. Jalostamo tuottaa raaka-aineista mädättämällä raakakaasua, jota poltetaan kattilassa ja käytetään kaksisuuntaisessa kaukolämpökierrossa Haukivuoren Lämmön kanssa yhteistyössä.

4. Raakakaasusta voidaan myös jalostaa puhdasta biometaania, joka soveltuu auton tankkiin polttoaineeksi.

5. Biometaani myydään e-kaasuasemilla BioHauen yhteydessä ja Mikkelin Graanilla.

6. Polttoaine ja kaukolämpö tuovat aluetalouteemme rahaa esimerkiksi verotuloina ja polttoaineen sekä kaukolämmön myyntinä. Näillä rahoilla kehitetään ja tuotetaan jälleen lisää paikallista biokaasua ja tuotantoprosesseja.