BioHauki Oy on Mikkelin haukivuorelainen biokaasunjalostamo, jolla tuotetaan tankkaukseen soveltuvaa biometaania ja sivutuotteena luonnonmukaiseksi lannoitteeksi soveltuvaa mädätettä. BioHauki Oy on ollut toiminnassa vuodesta 2017 alkaen ja kohdannut matkallaan monia haasteita, kuten pääurakoitsijan konkurssin. BioHaukea alettiin suunnitella vuonna 2013.

Jalostamo käyttää raaka-aineinaan paikallisten maatalousyrittäjien sivuvirtoja, pääosin lehmänlantaa, mutta myös kanankakkaa ja heinää. Biojalostamo ja sen yhteydessä oleva tankkausasema sijaitsevat Haukivuoren asemankylän välittömässä läheisyydessä junaradan länsipuolella.

Tervetuloa tankkaamaan paikallista biokaasua!

Mikä on e-kaasuasemat?

E-kaasuasemat on Etelä-Savon Energia Oy:n omistama kaasutankkausasemabrändi. Yrityksellä on tällä hetkellä kaksi kaasuasemaa, Mikkelissä Graanin ostoskeskuksen yhteydessä ja Haukivuorella asemankylän läheisyydessä.

E-kaasuasemat tarjoaa paikallista päästötöntä liikennepolttoainetta, biokaasua. Etelä-Savon Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvan ja ympäristöystävällisen liikennepolttoaineen tarjontaa Etelä-Savon alueella.

Seuraa meitä