BioHauki on Mikkelin haukivuorelainen biokaasunjalostamo, jolla tuotetaan tankkaukseen soveltuvaa biometaania ja sivutuotteena luonnonmukaiseksi lannoitteeksi soveltuvaa mädätettä. BioHauen biojalostamo on ollut toiminnassa vuodesta 2017 alkaen ja kohdannut matkallaan monia haasteita, kuten pääurakoitsijan konkurssin. BioHaukea alettiin suunnitella vuonna 2013.

Jalostamo käyttää raaka-aineinaan paikallisten maatalousyrittäjien sivuvirtoja, pääosin lehmänlantaa, mutta myös kanankakkaa ja heinää. Biojalostamo ja sen yhteydessä oleva tankkausasema sijaitsevat Haukivuoren asemankylän välittömässä läheisyydessä junaradan länsipuolella.

Tervetuloa tankkaamaan paikallista biokaasua!

Mikä on e-kaasuasemat?

E-kaasuasemat on BioSairila Oy:n omistama kaasutankkausasemabrändi. Yrityksellä on tällä hetkellä neljä kaasuasemaa, Mikkelissä Graanin ostoskeskuksen yhteydessä, Tuskussa ja Haukivuorella asemankylän läheisyydessä sekä Pertunmaan Kuortissa.

E-kaasuasemat tarjoaa paikallista päästötöntä liikennepolttoainetta, biokaasua.

Seuraa meitä