Tietoa  liikennebiokaasusta

Puhdas • Edullinen • Paikallinen

Tietoa liikennebiokaasusta

BIOJALOSTAMO

Biojalostamo valmistaa biojakeista biokaasua ja luomulannoitteita. Pääasiallisena raaka-aineena käytetään lietelantaa ja lisäksi muita luomukelpoisia biojakeita. Lopputuotteena laitoksesta syntyy pääosin metaanista koostuvaa biokaasua, jota voidaan puhdistaa laitoksella liikennepolttoaineeksi tai käyttää sellaisenaan lämmöntuotantoon. Raaka-aineiden hajuhaitat minimoidaan suljettujen vastaanottosäiliöiden paineenhallinnalla ja otsonoinnilla.


HYÖDYT

Laitoksen positiiviset alueelliset vaikutukset ovat moninaisia. Esimerkiksi laitos vähentää maatalouden ympäristöpäästöjä, tuo työtä Haukivuorelle, fossiilisia liikennepolttoaineita voidaan korvata edullisemmalla biokaasulla, energiantuotannon sekä -käytön hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt vähenevät sekä lisäksi  on löydettävissä lukuisa joukko muita hyötyjä.