Etusivu

Puhdas • Edullinen • Paikallinen

Vaikka edelleenkin kaasuautoilu on halpaa, 1,40€/kg niin alla tiedote koronaviruksen vaikutuksista ja rajoituksista BioHauki Oy:hyn. 

 

Turvallisuus ja ihmisten terveys ovat ensisijaisen tärkeitä BioHauki Oy:ssä ja seuraamme tilanteen kehittymistä päivittäin. Kaikkiin varotoimenpiteisiin viruksen leviämisen hidastamiseksi on ryhdytty. Yhtiö noudattaa konserniyhtiönä Etelä-Savon Energia Oy:n sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä on asettanut myös omia rajoituksia. Koronaviruksen vaikutukset näkyvät ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä taudin leviämisen hidastamiseksi ja varautumisena taudin leviämiseen.

 

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi BioHauessa noudatetaan konsernin sekä viranomaisten ohjeiden ja määräysten lisäksi seuraavia yhtiön asettamia ohjeita ja rajoituksia:

-        Laitosalue ja rakennustyömaa on suljettu siltä osin, että vierailut on kielletty aliurakoitsijoita sekä normaaleja tavara- ja materiaalitoimituksia lukuun ottamatta.

-        Alueella voi liikkua ainoastaan oireettomat henkilöt. Mikäli henkilöllä on ylähengitystieoireita tai niitä ilmaantuu päivän aikana on kyseisen henkilön ilmoitettava siitä BioHauen edustajalle ja poistuttava alueelta.

-        Mikäli henkilö on oleskellut ulkomailla niin hän ei voi tulla alueelle 14 päivään maahan saapumisesta.

-        Päivittäinen alueen ulkopuolinen yhteistyö pyritään hoitamaan puhelimitse, sähköisesti ja videoyhteyksien avulla ja kaikki tarvittavat tapaamiset järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen tai siirretään myöhempään ajankohtaan.

 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronaviruksen vaikutuksen rakennustyömaahan ovat lieviä. Tilanne voi kuitenkin muuttuua äkisti ja pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista välittömästi.

 

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta (COVID-19) löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolta. Suosittelemme ohjeisiin tutustumista.

 

Mikko Liukkonen

Toimitusjohtaja

BioHauki Oy

Etusivu

Tankkausasema

Biokaasulaitoksen yhteydessä sijaitsevalta kaasutankkausasemalta voi tankata biokaasua. Aseman tiedotuskanavana toimii facebookista löytyvä sivu E-kaasuasemat

 

Alla olevasta linkistä voit tarkistaa muiden kaasutankkausasemien sijainnit.

Gasumin ylläpitämä listaus kaasutankkausasemista